{M_BROWSE_CATEGORY}Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") regelen het gebruik van de rubrieksadvertenties website ("Dutchswapp") en vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en de exploitant van Dutchswapp.com  ("Exploitant", "wij", "ons" of "onze"). Door gebruik te maken van de Dutchswapp stemt u in met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van Dutchswapp.com.

 

  1. Accountregistratie

1.1 Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van Dutchswapp.com , kan registratie vereist zijn. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige, actuele en volledige informatie tijdens het registratieproces. U stemt ermee in om uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en geen toegang te verlenen aan derden. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

1.2 U mag slechts één account aanmaken en gebruiken. Het is niet toegestaan om accounts namens anderen aan te maken of accounts te delen met anderen.

 

  1. Gebruikersverantwoordelijkheden

2.1 U gaat ermee akkoord om Dutchswapp.com alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Voorwaarden. U stemt ermee in om geen materiaal te plaatsen dat in strijd is met de geldende wetten, de rechten van derden schendt of ongepast, beledigend, bedreigend, lasterlijk, obsceen of discriminerend is.

2.2 U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de door u geplaatste advertenties op Dutchswapp.com . U garandeert dat de inhoud van uw advertenties nauwkeurig, niet misleidend en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving is. U vrijwaart de Exploitant tegen alle claims, verliezen, schade of aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met uw advertenties.

2.3 U stemt ermee in om geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen bij het plaatsen van advertenties op Dutchswapp.com. U mag geen inhoud plaatsen waarvan u niet de rechtmatige eigenaar bent of waarvoor u geen toestemming hebt om te gebruiken.

 

  1. Intellectueel eigendom

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Dutchswapp.com en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, video's en software, blijven eigendom van de Exploitant of de respectieve eigenaars. Het is niet toegestaan om de inhoud van Dutchswapp.com te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

3.2 Door het plaatsen van advertenties op Dutchswapp.com verleent u de Exploitant een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de inhoud van uw advertenties te gebruiken, reproduceren, distribueren, wijzigen, vertalen, openbaar uit te voeren en publiekelijk weer te geven in verband met de exploitatie van Dutchswapp.com.

 

  1. Aansprakelijkheid

4.1 Dutchswapp.com kan gebruikersinhoud bevatten die door derden wordt geplaatst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, wettigheid of betrouwbaarheid van deze gebruikersinhoud. U begrijpt dat het gebruik van Dutchswapp.com op eigen risico is en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele interacties met andere gebruikers.

4.2 De Exploitant streeft ernaar om Dutchswapp.com continu beschikbaar te stellen, maar wij garanderen niet dat Dutchswapp.com te allen tijde ononderbroken, foutloos of veilig zal zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele technische storingen, onderbrekingen, vertragingen, fouten of omissies die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van Dutchswapp.com.

4.3 De Exploitant is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Dutchswapp.com, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens, verlies van goodwill of reputatie, kosten van vervangende goederen of diensten, of andere immateriële verliezen.

 

  1. Wijzigingen en beëindiging

5.1 De Exploitant behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Gewijzigde Voorwaarden treden in werking zodra ze op Dutchswapp.com worden geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Door Dutchswapp.com te blijven gebruiken nadat de gewijzigde Voorwaarden van kracht zijn geworden, stemt u in met de gewijzigde Voorwaarden.

5.2 De Exploitant behoudt zich het recht voor om uw toegang tot Dutchswapp.com op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

6.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Eindhoven.

6.2 Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Neem contact met ons op als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden.Ontdek DutchSwapp - Jouw Online Ruilplatform


Welkom bij DutchSwapp, het ultieme online ruilplatform waar je gemakkelijk en veilig kunt ruilen! Ben je op zoek naar een nieuwe manier om spullen te krijgen die je nodig hebt, zonder geld uit te geven? Dan is DutchSwapp de oplossing voor jou!

Op DutchSwapp kun je eenvoudig je ongewenste items ruilen voor iets dat je wel wilt hebben. Of je nu kleding, elektronica, boeken, speelgoed of zelfs meubels wilt ruilen, bij DutchSwapp vind je een breed scala aan categorieën om uit te kiezen.


REGISTREER GRATIS
Bij ons kun je je eenvoudig en kosteloos registreren op onze website. Een account aanmaken duurt slechts 1 minuut


VEILIG EN SNEL
Veilig en snel zaken doen via onze website met ons berichten- en review systeem. Registreer nu!


TOP AANBIEDINGEN
Dagelijks nieuwe artikelen van gebruikers op onze website. Ontdek de beste deals per categorie!
REGISTREER HIER
De grootste swapp markplaats

Dutch Swapp is de grootste ruil - en verkoop platform - bied zonder minimumprijs op duizenden bijzondere artikelen.